Rada Naukowa i Redaktorzy

Rada Naukowa:

Przewodnicząca: prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Członkowie Rady Naukowej:

prof. Raj Balendra – University of Strathclyde, Scotland
prof. Ewa Bogacka – Martin – Universite des Sociales de Grenoble
prof. Stefan Lachiewicz – Politechnika Łódzka
prof. Jerzy Lewandowski – Politechnika Warszawska
prof. Claude Martin – Universite des Sociales de Grenoble
prof. Jacek Otto – Politechnika Łódzka
prof. Petra Schmidt – University of Applied Science – Mittweida
prof. Andrzej Szymonik – Politechnika Łódzka
prof. Zbigniew Wiśniewski – Politechnika Łódzka
prof. Yochanan Shachmurove – City University of New York
prof. Osmund Rahman – Ryerson University, Toronto Canada
prof. Pisut Koomsap – Asian Institute of Technology, Bangkok

REDAKTORZY:

Redaktor Naczelna: dr hab. inż. Małgorzata Koszewska, prof. PŁ
Z-ca Redaktor Naczelnej: dr inż. Anna Walaszczyk
Redaktor statystyczny: dr inż. Iwona Staniec
Redaktor językowy: dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ